Інформація для акціонерів: 2022 рік

*.p7s - файли з електронним цифровим підписом

NN Дата Назва Категорія Файли
1 22.07.2022 Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат» Повідомлення pdf pdf.p7s
2 22.07.2022 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Особлива інформація xml xml.p7s pdf pdf.p7s
3 22.07.2022 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Особлива інформація xml xml.p7s pdf pdf.p7s
4 12.07.2022 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, 11.07.2022, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства, які відбудуться 15 липня 2022 року. Повідомлення pdf pdf.p7s
5 24.06.2022 Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» Повідомлення pdf pdf.p7s
6 24.06.2022 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, 21.06.2022, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 15 липня 2022 року Повідомлення pdf pdf.p7s
7 24.06.2022 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах Повідомлення pdf pdf.p7s
8 24.06.2022 Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів Повідомлення docx pdf pdf.p7s
9 24.06.2022 Проект рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат" Повідомлення pdf pdf.p7s
10 28.01.2022 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року Звіти xml xml.p7s pdf pdf.p7s