Інформація для акціонерів: 2020 рік

*.p7s - файли з електронним цифровим підписом

NN Дата Назва Категорія Файли
1 23.12.2020 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборах акціонерного товариства Повідомлення pdf pdf.p7s
2 23.12.2020 Повідомлення про загальну кількість і кількість голосуючих акцій Повідомлення pdf pdf.p7s
3 23.12.2020 Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів ЗЗРК Повідомлення pdf pdf.p7s
4 23.12.2020 Проект рішень по питанням до проекту порядку денного позачергових загальних зборів ЗЗРК Повідомлення pdf pdf.p7s
5 03.08.2020 Повдомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Повідомлення docx docx.p7s
6 29.07.2020 Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік Звіти docx docx.p7s xml xml.p7s
7 29.07.2020 Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Особлива інформація docx docx.p7s xml xml.p7s
8 23.07.2020 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Повідомлення docx docx.p7s
9 03.07.2020 Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації про зміну складу посадових осіб емітента Повідомлення docx docx.p7s
10 02.07.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Особлива інформація docx docx.p7s xml xml.p7s pdf pdf.p7s
11 25.06.2020 Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» Повідомлення pdf pdf.p7s
12 25.06.2020 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Повідомлення pdf pdf.p7s
13 25.06.2020 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Повідомлення pdf pdf.p7s
14 25.06.2020 Проект рішень щодо питань, включених до проекту Порядку денного річних загальних зборів Акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» Повідомлення pdf pdf.p7s
15 18.06.2020 Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Повідомлення docx docx.p7s
16 17.06.2020 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Особлива інформація docx docx.p7s xml xml.p7s pdf pdf.p7s