Інформація для акціонерів: 2019 рік

*.p7s - файли з електронним цифровим підписом

NN Дата Назва Категорія Файли
1 27.11.2019 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Особлива інформація pdf
2 27.11.2019 Повідомлення про заміну члена Наглядової ради ПрАТ "ЗЗРК" Повідомлення pdf
3 02.08.2019 Повідомлення про підсумки голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат" Повідомлення pdf
4 25.07.2019 Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Особлива інформація pdf
5 25.07.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість Особлива інформація pdf
6 23.07.2019 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, 19.07.2019 р., які мають право на участь у загальних зборах, які відбудуться 25 липня 2019 року Повідомлення pdf
7 05.07.2019 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗЗРК" Повідомлення pdf
8 05.07.2019 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Повідомлення pdf
9 05.07.2019 Проект рішень щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів прат "ЗЗРК" Повідомлення pdf
10 05.07.2019 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах Повідомлення pdf
11 26.04.2019 Річна інформація про емітента цінних паперів за 2018 рік Звіти pdf pdf.p7s
12 09.04.2019 Iнформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю Особлива інформація pdf pdf.p7s
13 04.03.2019 Звіт про управління Додаткова информация pdf