Інформація для акціонерів: 2018 рік

*.p7s - файли з електронним цифровим підписом

NN Дата Назва Категорія Файли
1 10.10.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Особлива інформація pdf
2 23.07.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів Особлива інформація pdf
3 19.07.2018 Сообщение о порядке выплаты дивидендов Додаткова информация pdf
4 13.06.2018 Сообщение об общем собрании акционеров Повідомлення pdf
5 13.06.2018 Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах Рішення pdf
6 08.06.2018 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 07.06.2018р. Повідомлення pdf
7 04.05.2018 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 25.04.2018р. Повідомлення pdf
8 25.04.2018 Річний звіт емітента цінних паперів за 2017 рік Звіти pdf
9 24.04.2018 Відомості про заміну складу посадових осіб емітента Особлива інформація pdf
10 23.04.2018 Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради Особлива інформація pdf
11 01.03.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів Особлива інформація pdf
12 26.02.2018 Сообщение о порядке выплаты дивидендов Додаткова информация pdf
13 05.02.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Особлива інформація pdf
14 05.02.2018 Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Особлива інформація pdf
15 05.02.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість Особлива інформація pdf
16 30.01.2018 Общее собрание акционеров Повідомлення pdf
17 30.01.2018 Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах Рішення pdf
18 25.01.2018 Інформація про загальну кількість акцій і голосуючих акцій Повідомлення pdf