Інформація для акціонерів: 2017 рік

*.p7s - файли з електронним цифровим підписом

NN Дата Назва Категорія Файли
1 29.09.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Особлива інформація pdf
2 16.08.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість Особлива інформація pdf
3 02.06.2017 Информация об итогах голосования Рішення pdf
4 01.06.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Особлива інформація pdf
5 31.05.2017 Общее собрание акционеров Повідомлення pdf
6 26.04.2017 Річний звіт емітента цінних паперів за 2016 рік Звіти pdf