Інформація для акціонерів: 2014 рік

*.p7s - файли з електронним цифровим підписом

NN Дата Назва Категорія Файли
1 01.01.2015 Баланс (Звіт про фінансовий стан) Звіти pdf
2 01.01.2015 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Звіти pdf
3 01.01.2015 Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Звіти pdf
4 01.01.2015 Звіт про власний капітал Звіти pdf
5 31.12.2014 Примітки фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів Звіти pdf
6 20.10.2014 04. Зміна складу посадових осіб Особлива інформація pdf
7 05.09.2014 03. Зміна складу посадових осіб Особлива інформація pdf
8 25.06.2014 02. Зміна складу посадових осіб Особлива інформація pdf
9 16.05.2014 01. Зміна складу посадових осіб Особлива інформація pdf
10 04.05.2014 Информация об итогах голосования Рішення pdf
11 28.04.2014 Річний звіт емітента цінних паперів за 2013 рік Звіти pdf
12 01.01.2014 Звіт про фінансові результати Звіти pdf
13 01.01.2014 Звіт про рух грошових коштів Звіти pdf
14 01.01.2014 Звіт про власний капітал Звіти pdf