Інформація для акціонерів: 2013 рік

*.p7s - файли з електронним цифровим підписом

NN Дата Назва Категорія Файли
1 01.01.2014 Баланс Звіти pdf
2 01.01.2014 Відомості про аудиторський висновок Звіти pdf
3 31.12.2013 Примітки до річної фінансової звітності Звіти pdf
4 22.04.2013 Річний звіт емітента цінних паперів за 2012 рік Звіти pdf
5 09.04.2013 Внеочередное общее собрание акционеров 09.04.2013г. Повідомлення pdf
6 09.04.2013 Информация об итогах голосования Рішення pdf
7 09.04.2013 Сообщение о порядке выплаты дивидендов Рішення pdf
8 01.01.2013 Баланс Звіти pdf
9 01.01.2013 Звіт про фінансові результати Звіти pdf
10 01.01.2013 Звіт про рух грошових коштів Звіти pdf
11 01.01.2013 Звіт про власний капітал Звіти pdf
12 01.01.2013 Примітки до річної фінансової звітності Звіти pdf