Інформація для акціонерів: 2012 рік

*.p7s - файли з електронним цифровим підписом

NN Дата Назва Категорія Файли
1 31.12.2012 Текст аудиторського висновку Звіти pdf
2 17.05.2012 Річний звіт емітента цінних паперів за 2011 рік Звіти pdf
3 01.01.2012 Баланс Звіти pdf
4 01.01.2012 Звіт про фінансові результати Звіти pdf
5 01.01.2012 Звіт про рух грошових коштів Звіти pdf
6 01.01.2012 Звіт про власний капітал Звіти pdf
7 01.01.2012 Примітки до річної фінансової звітності Звіти pdf