Екологія: Природоохоронна робота

ПрАТ «ЗЗРК» – лідер у використанні природогармонізованих технологій при видобутку залізних руд.

На ЗЗРК застосовується комплекс інноваційних природоохоронних технологій видобутку корисних копалин, що включає такі основні напрямки, як:

 • система розробки родовищ із закладкою виробленого простору;
 • збереження водних ресурсів (використання шахтних вод на комплексі закладки; мінімальний вплив на осідання земної поверхні і, як наслідок, усунення підтоплення земель; відсутність впливу на гідрогеологічні умови водоносних горизонтів, які використовуються для питного водопостачання регіону; а також використання природних явищ, а саме випаровування, для утилізації шахтних вод);
 • застосування безпечних буропідривних технологій;
 • комплексна механізація видобувних робіт.

Використання даних інноваційних технологій на підприємстві дозволяє досягти значного екологічного ефекту. Зокрема, домогтися:

 • збереження стійкого стану рудного масиву, цілісності земної поверхні і водоносних горизонтів;
 • зменшення втрат руди;
 • масової утилізації в складі закладальної суміші промислових відходів металургійного виробництва, гірських порід відвалу, вторинних ресурсів промисловості і системи осушення родовища;
 • очищення та акумуляції поверхневих вод з виключенням скидання у відкриті водотоки прісних вод; мінімізації шкідливих газових викидів в атмосферу;
 • виключення несанкціонованих вибухів;
 • максимального зниження шкідливого навантаження на здоров`я працівників;
 • зниження витрат людських, матеріальних і енергетичний ресурсів тощо.

Найбільше природоохоронне значення мають два основних компоненти технологічного циклу – закладка виробленого простору і утилізація шахтних вод. Ці проблеми ні на одному вітчизняному підприємстві, крім ЗЗРК, не вирішені. Що стосується відведення шахтних вод, то це завдання намагаються осилити всі гірничодобувні підприємства, хоча найчастіше просто скидають шахтні води у водойми або річки. Однак найбільш раціональним, з точки зору екологів, є використання природних явищ, а саме випаровування, як в ставку-випаровувачі ЗЗРК. В цілому на комбінаті вплив скидання шахтних вод на водні ресурси регіону в 46,8 разів менше, ніж при використанні камерної системи з обваленням руди і вміщуючих порід.

Технології, які реалізовані і застосовуються в ПрАТ «ЗЗРК», за показником інтегрального екологічного впливу в 11 разів відрізняються в кращій бік від традиційних технологій розробки родовищ підземним способом.

Цех закладки виробленого простору в шахті
Цех закладки виробленого простору в шахті
Закладка виробленого простору дозволяє виключити просідання денної поверхні
Закладка виробленого простору дозволяє виключити просідання денної поверхні
Використання самохідної техніки на видобувних роботах
Використання самохідної техніки на видобувних роботах
Лебеді на ставку-випаровувачі
Лебеді на ставку-випаровувачі
Вода ставка-випаровувача
Вода ставка-випаровувача
Вода ставка-випаровувача і моря
Вода ставка-випаровувача і моря