Підприємство: Структура підприємства

Шахта «Експлуатаційна»

Шахта «Експлуатаційна» – найбільший структурний підрозділ комбінату. Основними завданнями шахти є виконання робіт з видобутку залізної руди, буро-вибухових робіт і проходки гірничих виробок відповідно до планів, проєктно-технічної документації та графіків виконання робіт. До виробничої структури шахти входять керівництво шахти; диспетчерська служба; служби головного механіка і головного енергетика; маркшейдерська і геологічна служби; бюро організації праці та заробітної плати; табельна; планово-економічне бюро; чотири підземні дільниці очисних робіт № 1, 5, 8, 10; три підземні дільниці гірничопрохідницьких робіт № 4, 7, 11; підземна дільниця глибокого буріння № 6; підземна дільниця вибухових робіт № 14; підземна дільниця кріплення гірничих виробок № 12; пиловентиляційна служба; підземна дільниця внутрішньошахтного транспорту; дільниця «Дробильно-дозаторний комплекс»; дільниця шахтних підйомів; дільниця ремонтно-відновлювальних робіт; ремонтно-монтажна і електромонтажна дільниці; дільниця централізованої доставки; дільниця водовідливу; дільниця господарських робіт.


Каратанас Костянтин Іванович
начальник шахти «Експлуатаційна»

Шахта «Прохідницька»

Шахта «Прохідницька» є одним з основних структурних підрозділів комбінату. Головними завданнями шахти є капітальне будівництво та введення в експлуатацію об'єктів та комплексів виробок, що включають в себе виконання робіт по проходці гірничих виробок, кріпленню, оснащенню, будівництву та пуско-налагоджувальні роботи, а також видобуток руди в поверсі 301–330 м згідно річній програмі, проєктно-технічній документації та графіками виконання робіт.


Левченко Сергій Васильович
начальник шахти «Прохідницька»

Дробильно-сортувальна фабрика

Дробильно-сортувальная фабрика (ДСФ) забезпечує переробку руди у відповідності до плану видобутку і якості за сортами.


Козін Ігор Васильович
начальник ДСФ

Цех закладки виробленого простору в шахті

Цех закладки виробленого простору в шахті здійснює закладку обсягів пустот після виймання руди з камер відповідно до річного графіку видобутку руди і закладки камер.

До структури цеху входять підземна дільниця № 1; технологічна дільниця № 2 (до складу якої входять бетонозмішувальна дільниця, бригада з виготовлення товарів народного споживання); дробильно-сортувальний комплекс.


Владимиров Олександр Володимирович
начальник цеху закладки виробленого простору в шахті

Цех капітальних та поточних ремонтів

Цех капітальних та поточних ремонтів (ЦКТР) виконує капітальні та поточні ремонти основного технологічного обладнання, самохідної бурової і вантажно-доставочної техніки, ремонтно-будівельні роботи, роботи з монтажу технологічних трубопроводів, озеленення території в структурних підрозділах комбінату.

ЦКТР має в своєму складі підземну дільницю № 1; дільницю гірничої поверхні № 2; ремонтно-будівельну дільницю № 3 (РБУ); дільницю ремонтно-монтажних робіт № 4 (ДРМР); підземну дільницю з ремонту та обслуговування самохідного бурового і вантажно-доставочного обладнання №5 (ДРГО).


Попович Ігор Всеволодович
начальник цеху капітальних та поточних ремонтів

Енергоцех

Енергоцех ЗЖРК забезпечує електро-, пневмо- і теплоенергією, водопостачанням і водовідведенням всіх споживачів комбінату, а також здійснює ремонт технологічного холодильного обладнання та кондиціонерів.

До складу енергоцеху входять дільниці «Мережі та підстанції»; «Компресорна»; «Котельня»; дільниця гідротехнічних споруд (ГТС); дільниця «Водопостачання та скидання стічних вод»; дільниця ремонту технологічного устаткування.


Холін Анатолій Володимирович
начальник енергоцеху

Електроремонтна дільниця

Електроремонтна дільниця (ЕРД) виконує поточні та планово-попереджувальні ремонти електрообладнання.

До складу дільниці входять бригади з ремонту електродвигунів із всипною обмоткою; електродвигунів постійного струму і ремонту електричної частини електровозів; з монтажу кабельно-провідникової продукції та ремонту силових та освітлювальних трансформаторів; з ремонту електродвигунів з жорсткими секціями потужністю до 800 кВт та електродвигунів потужністю понад 800 кВт.


Савченко Сергій Олегович
начальник електроремонтної дільниці

Автотранспортний цех

Автотранспортний цех здійснює вивезення гірничої маси, перевезення господарських вантажів, вантажно-розвантажувальні роботи автокранами, підвезення співробітників комбінату до місця роботи і назад, подачу інертних матеріалів для закладочного комплексу, а також технічне обслуговування та ремонт власного автотранспорту та механізмів. До складу цеху входять три автоколони і автотранспортна майстерня.


Баршак Іван Миколайович
начальник автотранспортного цеху

Ремонтно-механічний цех

  • механічна дільниця здійснює механічну обробку деталей, виготовлення готових деталей і реставрацію б/у деталей і складальних одиниць, заточку ріжучого інструменту, термічну обробку деталей і інструменту, ремонт газорізальної апаратури;
  • ремонтна дільниця виконує ремонт гірничошахтного обладнання, шахтних насосів, пневмодвигунів;
  • дільниця металоконструкцій займається виготовленням вагонів, віброполків, ковшів, колін, кабельних конструкцій, обсадних труб, трубчастих анкерів, аркового кріплення та інших металевих конструкцій, виготовленням деталей шляхом холодного та гарячого штампування на молотах і пресах;
  • дільниця з ремонту і випробування нової техніки проводить ремонт гірничої техніки нового покоління (самохідні бурові установки, машини для торкретування, вантажно-доставочні машини та ін.);
  • дільниця з ремонту технологічного устаткування проводить ремонт обладнання, що знаходиться в цеху, виготовлення деталей шляхом лиття металів і сплавів, виготовлення деталей з дерева для потреб цеху, фарбування обладнання, що виготовляється і ремонтується.


Сидоренко Олександр Миколайович
в.о.начальника ремонтно-механічного цеху

Залізничний цех

Залізничний цех (ЗЦ) здійснює відвантаження готової продукції споживачам.

4 зміни виконують роботи з підготовки залізної руди до навантаження, з відвантаження готової продукції споживачам, підготовки вагонів, інші роботи.

Бригада з ремонту рухомого складу виконує роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту тепловозів і вагонів; бригада з ремонту обладнання цеху виконує роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту технологічного устаткування і електроустановок цеху; бригада з ремонту та утримання під'їзних залізничних шляхів виконує роботи з поточного утримання та ремонту залізничних колій, стрілочних переводів, під'їзних шляхів комбінату.


Назаренко Сергій Анатолійович
начальник залізничного цеху

Дільниця підготовки виробництва

Дільниця підготовки виробництва (ДПВ) має в своєму складі 4 структурних підрозділи: складське господарство; пилораму; дільницю деревообробки і майданчик розкрою металопрокату.

На дільниці здійснюються роботи з розвантаження та складування матеріалів, обладнання, запчастин і т. д, що надходять на комбінат; видачу матеріальних цінностей; а також роботи з розпилювання круглого лісу на дошки різної товщини, шпали, шпальний брус, закладний брус за заявками цехів; виготовлення столярних виробів; підготовки металопрокату до спуску в шахту, розкрою металу і т. д.


Шевченко Олег Анатолійович
начальник дільниці підготовки виробництва

Лабораторія автоматизації технологічних процесів

Лабораторія автоматизації технологічних процесів виконує роботи з налагодження, випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання електроустановок; автоматизації технологічних процесів; випробувань з неруйнівного контролю об'єктів; з налагодження вагового обладнання; метрологічного забезпечення виробництва.


Чивкін Павло Іванович
начальник лабораторії автоматизації технологічних процесів

Вимірювальна фізико-хімічна лабораторія

Вимірювальна фізико-хімічна лабораторія (ІФХЛ) виконує визначення хімічного складу і фізичних властивостей товарної залізної руди, оформлення протоколів вимірювань на залізорудну товарну продукцію, геологічні та технологічні проби.


Вєсєлова Світлана Євгеніївна
начальник вимірювальної фізико-хімічної лабораторії

Служба охорони

Служба охорони виконує спеціальні завдання з охорони та захисту об'єктів власності ПрАТ «ЗЗРК» і майна комбінату від протиправних посягань.


Петренко Андрій Миколайович
начальник служби охорони

Цех громадського харчування

Цех громадського харчування здійснює забезпечення працівників комбінату гарячим харчуванням, спецхарчуванням (молоко), продуктами продовольчого та промислового призначення.


Приставка Валентина Миколаївна
начальник цеху громадського харчування

Житлово-експлуатаційна дільниця

Житлово-експлуатаційна дільниця (ЖЕД) здійснює відповідно до затверджених планів-графіків поточні ремонти, технічне обслуговування систем тепло-, електро- і водопостачання та водовідведення, а також санітарне утримання будинків житлового фонду комбінату (2 гуртожитки) і прибудинкової території.


Лях Володимир Борисович
начальник житлово-експлуатаційної дільниці