Підприємство: Продукція

Основна продукція

На ЗЗРК видобувається агломераційна і мартенівська руда. У загальному обсязі продукції близько 95 % становить агломераційна руда, яка містить 61 % заліза, мартенівська руда містить 54–58 % заліза.

Руда, що добувається, відповідає технічним умовам ТУ У 07.1-00191218-004:2015.

Для відпрацювання родовища прийнята камерна система із закладкою виробленого простору твердіючою сумішшю. Це дозволяє не тільки максимально виймати руду, а й зберігати денну поверхню для землекористування, в тому числі і продуктивність водоносних горизонтів для водопостачання регіону. Крім того, в складі закладочних сумішей утилізуються порожні породи, які видаються на поверхню після проходки гірничих виробок, шлаки металургійного виробництва, відходи доломіту.

З трьох мінеральних типів руд Південно-Білозерського і Переверзевського родовищ переважного поширення набули дисперсно-гематитові і мартитові руди. Середній вміст заліза в масиві – 62 %. Наявність в руді кремнезему та інших шкідливих домішок (сірки, фосфору і глинозему) значно нижче контрольних показників. Горизонтальна потужність покладу «Головний» змінюється від 230 м на півдні до 80 м на півночі. Кут падіння покладу збільшується з півдня на північ, з 60 ° до 85 °. Рудна площа південного флангу на глибині 253 м дорівнює 95 тис. м2, яка скорочується на 5 тис. м2 із зануренням на кожні 100 м. На північному фланзі ступінь оруднення значно менша, ніж на південному, але з глибиною вона зросте. Дана обставина дає можливість компенсувати потужності, що скорочуються, південного флангу при збільшенні глибини розробки. Розвідані запаси руди двох родовищ до глибини 1 280 м складають близько 590 млн. т.

Технологія виробництва

Рудний поклад розкритий з боку лежачого і висячого боків родовища 6 вертикальними стовбурами, пройденими з поверхні, а також сліпими стовбурами і транспортними ухилами. Загальна протяжність гірничних виробок обох шахт становить понад 300 кілометрів.

Видобуток руди

Відпрацювання родовища ведеться камерами з відбиванням руди глибокими свердловинами і закладкою виробленого простору сумішами, що твердіють.

Видобуток руди з камер проводиться вібронавантажувальними установками ПШВ-6 і вантажно-доставочними машинами з електричним приводом ТORO-400E, LH-409E.

Проходка гірничих виробок здійснюється буро-вибуховим способом із застосуванням бурових установок УБШ, Boomer, Axera, навантажувальних машин ППН-3, ПТ-4, PNE-2500, ТORO-400E, Wagner-3,5. Для проходки підняттєвих виробок застосовується комбайн Robbins-73AM, відрізні підняттєві проходяться методом секційного підривання глибоких свердловин (безлюдна проходка).

Кріплення гірничих виробок

Кріплення гірничих виробок здійснюється бетонним, арочним, торкрет-бетонним, анкерним кріпленням, а також комбінованим кріпленням (торкрет-бетон + анкери + сітка). Для приведення в безпечний стан покрівлі і механізації зведення анкерного кріплення застосовуються допоміжні самохідні машини Paus RL. Більше половини обсягів робіт з кріплення виробок торкрет-бетоном виконується методом мокрого торкретування самохідними комплексами Spraymec-6050W, Utimec-Transmixer 6250, Multimek-remixer, PAUS Uni 50-2 Mixer.

Вентиляція

На комбінаті прийнята діагонально-флангова схема провітрювання шахти. Спосіб провітрювання – всмоктуючий.

Провітрювання здійснюється трьома головними вентиляторними установками (ГВУ), розташованими на Північному вентиляційному стовбурі, Південному вентиляційному стовбурі та Дренажному вентиляційному стовбурі. Кожна головна вентиляторна установка обладнана двома вентиляторами. На дренажному вентиляційному стовбурі встановлені вентилятори типу ВЦД-31,5М, Північному вентиляційному стовбурі – вентилятори типу ВЦД-3,3, Південному вентиляційному стовбурі – вентилятори типу ВЦД-31,5М2 (2010 рік). На ГВУ Південного вентиляційного стовбура в 2012 році змонтовано електропривод комплектний регульований селективний ЕКРС-6/1,6. Дане обладнання призначене для регулювання продуктивності вентиляційної установки і дозволяє мати значну економію електроенергії. У 2015 році було введено нову ГВУ на Північному вентиляційному стовбурі з вентилятором ВО-42,5 РЗ.

Провітрювання тупикових виробок

Нарізні та підготовчі тупикові виробки в стадії проходки провітрюються вентиляторами місцевого провітрювання (ВМП). Основні типи ВМП застосовуються для провітрювання прохідницьких вибоїв на шахтах: ВМЕ-6, ВМЕУ-6, ВМЕВО-8А.

Для подачі повітря в вибій застосовується гнучкий вентиляційний рукав діаметром 0,6–0,8–1,0 м. У забоях з великою протяжністю застосовується гнучкий вентиляційний рукав зарубіжного виробництва – АВС MineVent ™ Канада, Protan Ventiflex Норвегія.

Вибухові роботи

До недавнього часу при вибухових роботах переважно використовувалися традиційні тротиломісткі вибухові речовини: грамоніт 79/21, амоніт № 6ЖВ, а також ВР зі зниженим вмістом тротилу: грамоніт А, амонал М5. З метою створення більш безпечних і нешкідливих умов праці при вибухових роботах на підприємстві з 2009 року почали проводитися випробування безтротилової емульсійної ВР «Україніт ПП-2», а також змішувально-зарядної техніки для її виготовлення на місці проведення вибухових робіт і заряджання в підземних умовах. В результаті цих робіт знайшли застосування зарядники ЗЕП-10 на прохідницьких роботах і стенд СЗС при підготовці масових вибухів, а в 2014 році введена в експлуатацію самохідна змішувально-зарядна машина RTCh-23 (в-во Німеччина) для заряджання свердловин емульсійними ВР. В даний час комбінатом використовується до 70 % безтротилових ВР: емульсійні наливні «Україніт ПП-2», патроновані «Україніт П», гранульовані «Україніт АНФО».

Механізоване зарядження свердловин гранульованими ВР проводиться зарядними машинами МТЗ-3, шпурів – зарядниками УЗП-2А. Ініціювання свердловинних і шпурових зарядів проводиться за допомогою неелектричних систем ініціювання, накладних – за допомогою електродетонаторів. Для забезпечення безпеки в процесі транспортування гірничими виробками організована централізована доставка ВР в прохідницькі вибої самохідним транспортним засобом Multimek-6600, обладнаним спеціальної касетою для перевезення ВР.

Підйом

Стовбури обладнані наступними підйомними установками:

Вантажний стовбур № 1 (ГС-1) – БЦК-8/5х2,7 – 2 шт;

  • двоскіповий підйом для видачі руди;
  • односкіповий підйом для видачі породи.

Вантажний стовбур № 2 (ГС-2) – БЦК-8/5х2,7 – 2 шт;

  • двоскіповий підйом для видачі руди;
  • однокліттєвий підйом для спуску-підйому людей, вантажів, устаткування;

Допоміжний стовбур (ДС) – БЦК-8/5х2,7 – 2 шт;

  • однокліттєвий підйом для спуску-підйому людей, матеріалів, устаткування;
  • баддєвий підйом для видачі породи;

Південний і північний вентиляційні стовбури обладнані – МК-2,1-4 з однокліттєвими підйомами для спуску-підйому людей, матеріалів і ревізії стовбура;

Дренажний вентиляційний стовбур (ДВС) – 2Ц3,5х1,7А – однокліттєвим підйомом; Центральний сліпий стовбур (ЦСС) – 2Ц4х2,3 – однокліттєвим підйомом; Допоміжний сліпий стовбур (ДСС) – Ц2,5х2АР 42М – однокліттєвим підйомом для спуску-підйому людей;

Водовідлив

До початку очисних робіт через систему свердловин в гірських виробках було здійснено осушення рудного масиву. Натиск підземних вод був знижений до відміток горизонтів випуску руди, рудне тіло на ділянках, призначених для очисного виймання, осушено.

Постійний рудничний водоприток знаходиться в межах 2 000-2 300 м3/год. Вся вода підземними насосними станціями відкачується на поверхню в ставок-відстійник, звідки перекачуючою насосною трубопроводом довжиною понад 80 км відводиться в ставок-випарник Утлюкського лиману Азовського моря.

Вода, яка надходить на верхні горизонти 400 і 480 м, видається безпосередньо на поверхню, а вода з нижніх горизонтів 640 і 940 м перекачується в насосні станції верхніх горизонтів на гор. 400, 480 і 840 м і далі на поверхню.

Вода з гор. 840 м відкачується безпосередньо на поверхню за допомогою насосів нового покоління НСШ і ЦНС-500х1000.